Τοπογραφικό σχέδιο σε οικόπεδο στην ΑττικήΤοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου στην Αττική

Το Τοπογραφικό Σχέδιο αποτελεί βασικό στοιχείο του φακέλου που απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή μεταβίβαση σε ακίνητο που βρίσκεται σε Εντός Σχεδίου περιοχή.

Το Τοπογραφικό σχέδιο ή Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση αποτελεί μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει την έρευνα πολεοδομικών σχεδίων & συμβολαίων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις τοπογραφικές μετρήσεις υπαίθρου με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας και την επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονα τοπογραφικά όργανα, ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς και γεωδαιτικούς δέκτες GPS, υψηλής ακρίβειας και πιστότητας, που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  TopoExperts


Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει να συντάξει το Τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται για την έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εντός σχεδίου Πόλεως. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας & με αυστηρά τεχνικά κριτήρια και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ '87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.
 • Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου.
 • Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων.
 • Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του
 • Απεικόνιση Ρυμοτομικών & Οικοδομικών γραμμών.
 • Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.
 • Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.
 • Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων
 • Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας
 • Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:

               - την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)

               - τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού)

               - το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983

               - το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923

               - το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα

               - το ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

 • Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών
 • Βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις

Η μακρά εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε εντός σχεδίου Πόλεως περιοχές και η αποτελεσματικότητά μας σε πλήθος πολεοδομικών υποθέσεων εξασφαλίζουν την τελέσφορη έκβαση της υπόθεση σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικών Σχεδίων για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε Εντός Σχεδίου πόλεως περιοχές σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου

Χάρτες και διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο τοπογραφικό

Στην σύνταξη του τοπογραφικού σχεδίου χρησιμοποιούνται παλαιά σχέδια και παλαιά διαγράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως πράξεις εφαρμογής, παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας, σχέδια δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια αρχείου πολεοδομίας και άλλα. 

Ορθή και Άρτια επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές & πολεοδομικές υποθέσεις

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr