Τοπογραφικό Διάγραμμα - Τοπογραφική ΑποτύπωσηΤοπογραφικό Διάγραμμα

Το Τοπογραφικό διάγραμμα μιας ιδιοκτησίας είναι το σχέδιο που περιγράφει τη μορφολογία & τα χαρακτηριστικά του εδάφους της, καθώς και τη θέση & τις διαστάσεις των εντός αυτής κατασκευών.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα συναντάται και ως Τοπογραφικό σχέδιο ή Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση και αποτελεί μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει την έρευνα πολεοδομικών σχεδίων & συμβολαίων που αφορούν την ιδιοκτησία, τις τοπογραφικές μετρήσεις υπαίθρου με τοπογραφικά όργανα υψηλής ακρίβειας και την επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο με τη χρήση ειδικού λογισμικού.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  TopoExperts


Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), που χρησιμεύουν σε:

 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών σε Εντός και Εκτός Σχεδίου περιοχές
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων (ενδεικτικά: αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές)
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Έκδοση οικοδομησιμότητας
 • Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
 • Αποτύπωση – Οριοθέτηση ακινήτων
 • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών
 • Χωρισμό – κατάτμηση οικοπέδου
 • Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας
 • Αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων – Δασαρχείο
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Έκδοση άδειας περίφραξης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου
 • Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής
 • Πράξεις Τακτοποίησης - Αναλογισμού

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης και σύνταξη του σχετικού Τοπογραφικού Διαγράμματος σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

Χάρτες και διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο τοπογραφικό

Στην σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος χρησιμοποιούνται παλαιά σχέδια και παλαιά διαγράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως πράξεις εφαρμογής, παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας, σχέδια δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια αρχείου πολεοδομίας και άλλα. 

Ορθή και Άρτια επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές & πολεοδομικές υποθέσεις

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr