Συχνές Ερωτήσεις για την φωτοερμηνεία

1. Τι είναι οι αεροφωτογραφίες;

Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην φωτοερμηνεία λαμβάνονται από ειδικό φωτογραφικό αεροπλάνο διαδοχικά κατά μήκος της πτήσης του, έτσι ώστε εκτός από τις επικαλύψεις κατά μήκος της διεύθυνσης πτήσης του αεροπλάνου, να έχουν τυπωμένα επάνω τους τα στοιχεία όπως το ύψος πτήσης, η εστιακή απόσταση, ο αύξων αριθμός της αεροφωτογραφίας που είναι πολύ χρήσιμα για τον μελετητή.

Η κλίμακα της αεροφωτογραφίας εκλέγεται ώστε να μην χαθούν βασικές λεπτομέρειες της επιφάνειας του εδάφους. Οι επικαλύψεις των αεροφωτογραφιών τόσο κατά μήκος μιας σειράς πτήσης, όσο και μεταξύ δύο γειτονικών σειρών πτήσης είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η στερεοσκοπική - τρισδιάστατη παρατήρηση.

2. Τι είναι η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών; 

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι ένας γενικά αποδεκτός τρόπος, για την μελέτη των ακινήτων, ειδικότερα τον εντοπισμό των ορίων τους, τις χρήσης και κάλυψης τους, των φυσικών και τεχνητών χαρακτηριστικών εντός και περί των ορίων τους (όπως κτίσματα, δένδρα, ξερολιθιές, πεζούλες, πατάρια, πηγάδια, δρόμοι, μονοπάτια κ.α), της διαχρονικής εικόνας τους και την διαπίστωση τυχών μεταβολών αυτών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η φωτοερμηνεία χρησιμοποιείται με επιτυχία και στον υπολογισμό των χρήσεων γης σε συγκεκριμένο τόπο από κάποιο χρόνο έως και σήμερα  

3. Που χρησιμοποιείται η φωτοερμηνεία;

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε Πολεοδομικές και Δικαστικές υποθέσεις για να τεκμηριώσει την κατάσταση του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες. 

Η μελέτη Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στήριξη της υπόθεσης σας σε δικαστήριο, πολεοδομία, κτηματολόγιο, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), εφορία, δημόσιες υπηρεσίες και συμβολαιογραφικές πράξεις.

4. Που χρησιμοποιείται η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας;


Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας
συντάσσεται με σκοπό την πλήρη, αναλυτική και λεπτομερής τεκμηρίωση της κατάστασης του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες.

Χρησιμοποιείται σε Πολεοδομικές και Νομικές υποθέσεις και για αυτό το λόγω είναι αναλυτική και περιγράφει με τον βέλτιστο τρόπο τα ευρήματα της μελέτης φωτοερμηνείας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Πάντα συνοδεύεται από μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες και σχέδια, με χρήση των πρωτότυπων αεροφωτογραφιών των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να τεκμηριωθεί η υπόθεση μας και να τονιστούν τα ευρήματα της μελέτης.

Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση και υποστήριξη μιας πολεοδομικής ή δικαστικής υπόθεσης.

5. Που βρίσκουμε αεροφωτογραφίες;

Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην μελέτη φωτοερμηνείας διατίθενται από τα αρχεία τριών δημόσιων υπηρεσιών. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο (πρώην Ο.Κ.Χ.Ε.), την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας).

6. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσει η φωτοερμηνεία;

Για την μελέτη φωτοερμηνείας χρειαζόμαστε από εσάς μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα διάγραμμα του ακινήτου σας. 

Η αναζήτηση των αεροφωτογραφιών θα πραγματοποιηθεί από εμάς, ώστε η επιλογή των αεροφωτογραφικών στοιχειών που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη να είναι η ορθή. 

Με την προμήθεια των ορθών αεροφωτογραφιών από την αρχή γλιτώνουμε περιττά έξοδα.

7. Ποιό είναι το κόστος μίας φωτοερμηνείας;

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών σε Χαμηλές Τιμές, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6977679792 & 2107622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό σας πρόβλημα.

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

2107622286

6977679792

info@photoermineia.gr