Τοπογραφικό σχέδιο & Φωτοερμηνεία για χαρακτηρισμό έκτασης στο ΔασαρχείοΤοπογραφικό σχέδιο για το δασαρχείο

Πράξη Χαρακτηρισμού είναι η διαδικασία χαρακτηρισμού της μορφής μιας έκτασης από το Δασαρχείο. Ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης σχετίζεται άμεσα με την οικοδομησιμότητα και τη δυνατότητα αγροτικής ή/και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αυτής. Μία έκταση που χαρακτηρίζεται από το Δασαρχείο ως δασική, καθίσταται αυτομάτως μη οικοδομήσιμη και μη εκμεταλλεύσιμη αγροτικά/κτηνοτροφικά.

Οι χαρακτηρισμοί που μπορεί να λάβει μία έκταση από το Δασαρχείο είναι:

  • Δάσος
  • Δασική έκταση
  • Χορτολιβαδική έκταση
  • Βραχώδης ή Πετρώδης έκταση
  • Μη Δασικού χαρακτήρα έκταση

Επισημαίνεται, πως σε περίπτωση που η έκτασή σας χαρακτηριστεί ως δασική, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την υποβολή ενστάσεως στο Δασαρχείο.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία του φακέλου που απαιτείται για την κίνηση της διαδικασίας της Πράξης Χαρακτηρισμού ή της διαδικασίας Υποβολής Ενστάσεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας χορηγεί Τοπογραφικό Διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας, ενταγμένη στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α '87 και τοποθετημένη σε απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Δασαρχείο.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  TopoExperts


Τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας για δασαρχείο

Το επιστημονικό προσωπικό του τεχνικού μας γραφείου συντάσσει ειδική τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών για τα έτη 1945 & 1960, συνοδευόμενη από αντίγραφα των ερμηνευόμενων αεροφωτογραφιών και ερμηνευτικά σχέδια.

Οι αεροφωτογραφίες είναι καταχωρημένες στα αρχεία της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη χρονολογία και την ώρα λήψης τους και αποτελούν απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για την ένστασή σας στο Κτηματολόγιο και στο Δασαρχείο, που αφορά στον προσδιορισμό της μορφής της ιδιοκτησίας σας κατά τη χρονική στιγμή λήψης των αεροφωτογραφιών. Οι αεροφωτογραφίες συνιστούν την πιο αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφοριών.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος & Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών για χαρακτηρισμό έκτασης στο Δασαρχείο ή υποβολής ένστασης σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου & έκθεση φωτοερμηνείας για χρήση στο δασάρχειο

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου & φωτοερμηνείας για δασικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr