Τοπογραφικό σχέδιο για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίαςΑιγιαλός - Παραλία

Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου 2971/2001 περί κυριότητας αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιµότητας αυτών.

«Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.

«Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  TopoExperts


Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS, διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας, λαµβάνοντας υπόψη (κατόπιν αυτοψίας) τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας. Ενδεικτικά:

  • τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες υψηλών και χαµηλών ακτών, τη σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης
  • την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων
  • τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής
  • τη µορφολογία του πυθµένα
  • τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής
  • την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που υφίστανται νοµίµως
  • τις τυχόν εγκεκριµένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη
  • την ύπαρξη δηµόσιων κτηµάτων κάθε κατηγορίας, που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε την παράκτια ζώνη
  • τυχόν υφιστάµενο Κτηµατολόγιο

  • την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας και με αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας καθορισμός της οριογραµµής του αιγιαλού & της παραλίας σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας

Χάρτες και διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο τοπογραφικό

Στην σύνταξη του τοπογραφικού σχεδίου χρησιμοποιούνται παλαιά σχέδια και παλαιά διαγράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως πράξεις εφαρμογής, παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας, σχέδια δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια αρχείου πολεοδομίας και άλλα. 

Ορθή και Άρτια επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές & πολεοδομικές υποθέσεις

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr