Δήλωση στο Κτηματολόγιο


Δηλώσεις Κτηματολογίου 

Δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία διόδου, υποθήκη, κ.α.).

Τα ακίνητα απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με οριογραμμές, εμβαδά και συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Η δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή στοιχεία, ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης (εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισµού και προσδιορισµού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραµµα («εξαρτηµένο τοπογραφικό»), το οποίο έχει συντεταγµένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), που χρησιµοποιείται και από το Εθνικό Κτηµατολόγιο.

 Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS διαθέτει σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών σταθμών υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).

Συμπληρωματικά, το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σας προτείνει να θεμελιώσετε τα δικαιώματά σας, συνοδεύοντας τη δήλωσής σας με τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας, όπου αποδεικνύεται με τη φωτογραμμετρική μέθοδο η ακρίβεια και η παλαιότητα των ορίων της ιδιοκτησίας σας.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία για τον εντοπισμό και προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου σας, όπως αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία υποβολής δήλωσης του ακινήτου σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε κτηματολογικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS σε υποθέσεις κτηματολογίου έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος υποθέσεων, που μας έχουν ανατεθεί και έχουν ολοκληρωθεί με θετική έκβαση.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας υποβολή δήλωσης ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr