Δηλώσεις και Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Δηλώσεις - Ενστάσεις

Η κτηματογράφηση αποτελεί διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται και καταγράφονται τα εμπράγματα και άλλα εγγραπτέα δικαιώματα των ακινήτων, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των γεωτεμαχίων, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνισή τους στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS είναι κοντά σας για να σας στηρίξει στα στάδια της διαδικασίας κτηματογράφησης των ακινήτων σας σε όλη την Ελλάδα:

  • Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

  • Υποβολή ενστάσεων ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών αποτελούν αδιάσειστα στοιχεία για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων σας πάνω στην ιδιοκτησία σας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει τη σύνταξη του Τοπογραφικού Διαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών, για τον προσδιορισμό των ακριβών ορίων του ακινήτου σας, όπως αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας υποβολή δήλωσης ακινήτου ή αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε κτηματολογικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr