Τοπογραφικό σχέδιο για μεταβίβαση ακινήτουΤοπογραφικό για αγοραπωλησία & γονική παροχή

Το τεχνικό γραφείο TOPOEXPERTS, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου σας τεχνικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε στο πλάι σας για την έκδοση ή συγκέντρωση των ακόλουθων απαραίτητων εγγράφων:

 • Λεπτομερές Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο ΕΓΣΑ'87, με δηλώσεις του Ν.651/1977 περί της αρτιότητας και οικοδομισιμότητας και του Ν.1337/83 περί των εισφορών σε γη και χρήμα.
 • Βεβαίωση Μηχανικού ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι το κτίσμα που υπάρχει και η χρήση του είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή (σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις) ότι οι υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί. 
 • Βεβαίωση από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και, σε περίπτωση που έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, την απαραίτητη βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.
 • Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης του Ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές, ή Κτηματολογικό Απόσπασμα.
 • Άδεια Οικοδομής και σχέδια που βρίσκονται στα αρχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  TopoExperts


Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS αναλαμβάνει να συντάξει το Τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται για την αγορά, πώληση ή γονική παροχή κατοικίας ή οικοπέδου.  Το Τοπογραφικό Διάγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης Νομοθεσίας & με αυστηρά τεχνικά κριτήρια και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ '87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.
 • Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου.
 • Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων.
 • Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του
 • Απεικόνιση Ρυμοτομικών & Οικοδομικών γραμμών.
 • Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.
 • Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.
 • Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικόπεδου.
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων
 • Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας
 • Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:

               - την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83)

               - τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού)

               - το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983

               - το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923

               - το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα

               - το ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου

 • Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών
 • Βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για νομικές υποθέσεις

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των Πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TOPOEXPERTS καταφέρνει να διατηρεί την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για μεταβίβαση ακινήτου σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου

Χάρτες και διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο τοπογραφικό

Στην σύνταξη του τοπογραφικού σχεδίου χρησιμοποιούνται παλαιά σχέδια και παλαιά διαγράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως πράξεις εφαρμογής, παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας, σχέδια δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια αρχείου πολεοδομίας και άλλα. 

Ορθή και Άρτια επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές & πολεοδομικές υποθέσεις

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τοπογραφικού σχεδίου για δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

210 7622286

6977 679792

info@photoermineia.gr