Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών - Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας


Φωτοερμηνεία - Αεροφωτογραφία 

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι ένας γενικά αποδεκτός τρόπος, για την μελέτη των ακινήτων, ειδικότερα τον εντοπισμό των ορίων τους, τις χρήσης και κάλυψης τους, των φυσικών και τεχνητών χαρακτηριστικών εντός και περί των ορίων τους (όπως κτίσματα, δένδρα, ξερολιθιές, πεζούλες, πατάρια, πηγάδια, δρόμοι, μονοπάτια κ.α), της διαχρονικής εικόνας τους και την διαπίστωση τυχών μεταβολών αυτών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η φωτοερμηνεία χρησιμοποιείται με επιτυχία και στον υπολογισμό των χρήσεων γης σε συγκεκριμένο τόπο από κάποιο χρόνο έως και σήμερα.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας εξειδικευόμαστε στη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, χρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας αεροφωτογραφικό υλικό από τη Γ.Υ.Σ. (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το ΥΠΕΚΑ, την Κτηματολόγιο Α.Ε. & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μέθοδος της Φωτοερμηνείας Αεροφωτογραφιών χρησιμεύει για:

 • τον ακριβή εντοπισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας
 • την επίλυση δικαστηριακής διαμάχης που αφορά στην ιδιοκτησία σας
 • την απόδειξη – τεκμηρίωση καταπάτησης τμήματος της ιδιοκτησίας σας
 • τη χρονική τοποθέτηση ανέγερσης ακινήτου
 • τον προσδιορισμό της μορφής μίας έκτασης (μη δασική ή δασική)
 • τον αποχαρακτηρισμό της έκτασής σας ως δασικής από το Δασαρχείο
 • τον προσδιορισμό της γεωμορφολογίας του εδάφους, του είδους της βλάστησης και των καλλιεργειών εντός του ακινήτου σας
 • την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών ξερολιθιών, μαντρότοιχων, συρματοπλέγματος, υλοποιημένων διόδων δουλείας
 • την απόδειξη ύπαρξης ή μη παλαιών μονοπατιών, δρόμων, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών
 • την κατάθεση ένστασης για δασικούς χάρτες
 • την κατάθεση ένστασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • την απόδειξη ύπαρξης κτίσματος προ των ετών 1955, 1975, 1983, 2003 -απαραίτητη για τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών

Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και ιδιαίτερα των εφαρμογών σε δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών για την μελέτη ακινήτων και αντικειμένων γίνεται είτε με παρατήρηση μιας αεροφωτογραφίας είτε με στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών.

Κατά την παρατήρηση μιας εικόνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των σχημάτων και προτύπων, τα σχετικά μεγέθη και ο τόνος και η υφή των εξεταζόμενων αντικειμένων και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κατά την στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών το έδαφος, τα δέντρα, τα κτίσματα, οι δρόμοι και οι κατασκευές επί του εδάφους, εξετάζονται όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα, μιας και επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη - στερεοσκοπική παρατήρηση και η σημαντική μεγέθυνση της εξεταζόμενης αεροφωτογραφίας.

Κατά την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο, οικόπεδο, δρόμος ή αντικείμενο εξετάζεται τρισδιάστατα και γίνεται ταυτοποίηση των εικονιζόμενων σε αυτό αντικειμένων και φυσικών χαρακτηριστικών με την χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται μετά την λεπτομερή εξέταση και παρατήρηση του στερεοζεύγους των αεροφωτογραφιών, του χρωματικού τόνου, της υφής, των σκιών, του μεγέθους, του περιγράμματος και όλων των φωτοαναγνωριστικών στοιχείων.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Χάρτες και διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στην φωτοερμηνεία

Στην μελέτη φωτοερμηνείας χρησιμοποιούνται παλαιά σχέδια και παλαιά διαγράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως πράξεις εφαρμογής, παραχωρητήρια του Υπ. Γεωργίας, σχέδια δημοτικής υπηρεσίας, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια αρχείου πολεοδομίας και άλλα. 

Ορθή και Άρτια επιστημονική υποστήριξη σε δικαστικές & πολεοδομικές υποθέσεις

Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας

Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας συντάσσεται με σκοπό την πλήρη, αναλυτική και λεπτομερής τεκμηρίωση της κατάστασης του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες. 

Χρησιμοποιείται σε Πολεοδομικές και Νομικές υποθέσεις και για αυτό το λόγω είναι αναλυτική και περιγράφει με τον βέλτιστο τρόπο τα ευρήματα της μελέτης φωτοερμηνείας για το ακίνητο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Πάντα συνοδεύεται από μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες και σχέδια, με χρήση των πρωτότυπων αεροφωτογραφιών των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να τεκμηριωθεί η υπόθεση μας και να τονιστούν τα ευρήματα της μελέτης. 

Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση και υποστήριξη μιας πολεοδομικής ή δικαστικής υπόθεσης.

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και ιδιαίτερα των εφαρμογών σε δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

2107622286

6977679792

info@photoermineia.gr