Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών

Σε όλη την Ελλάδα!


Φωτοερμηνεία - Αεροφωτογραφία - Τεχνική Έκθεση 

Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας είναι η επιστήμη και η τέχνη της προσεκτικής παρατήρησης ενός αντικειμένου ή ενός ακινήτου πάνω στην αεροφωτογραφία με σκοπό την έρευνα της ταυτότητας του και εκτίμηση της σημαντικότητας του. Μέσω ειδικών φωτοερμηνευτικών οργάνων επιτυγχάνεται η αναγνώριση του ακινήτου ή αντικειμένου στην επιφάνεια της γης, καθώς και η ανάλυση και κρίση της σημασίας του από αεροφωτογραφίες. 

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε Πολεοδομικές και Δικαστικές υποθέσεις για να τεκμηριώσει την κατάσταση του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες.


ΝΟΜΙΚΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Η χρησιμότητα της Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε Πολεοδομικές και Δικαστικές υποθέσεις για να τεκμηριώσει την κατάσταση του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες.

Η φωτοερμηνεία έχει χρησιμότητα στα ακόλουθα θέματα:

 • Τον έλεγχο και την τεκμηρίωση των ορίων ενός οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
 • Την τεκμηρίωση της καταπάτησης τμήματος ενός αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και της αλλαγής των ορίων του.
 • Απόδειξη ύπαρξης δρόμου, μονοπατιού, διόδου δουλείας, εθνικής ή επαρχειακής ή ιδιωτικής οδού.
 • Απόδειξη ύπαρξης κτίσματος, κτιρίου, αποθήκης, πέργκολας, δώματος ή άλλων κατασκευών.
 • Υπολογισμού και τεκμηρίωσης του έτους κατασκευής των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών.
 • Αντιρρήσεις δασικών χαρτών.
 • Έλεγχου και αποτύπωσης της μορφολογίας, της εδαφοκάλυψης, της επιπεδομετρίας του εδάφους και των φυσικών ή τεχνικών έργων.
 • Εντοπισμό της θέσης ρέματος.
 • Ορισμό της γραμμής αιγιαλού ή του χειμερίου κύματος.
 • Αναγνώριση κάλυψης και χρήσεων γης.

Εμπιστευτείτε την μεγάλη εμπειρία του Ελληνικού Κέντρου Φωτοερμηνείας στην σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Φωτοερμηνείας


Που χρησιμοποιείται η Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφίας και η Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας


Η μελέτη Φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στήριξη της υπόθεσης σας σε δικαστήριο, πολεοδομία, κτηματολόγιο, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), εφορία, δημόσιες υπηρεσίες και συμβολαιογραφικές πράξεις.

Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην μελέτη φωτοερμηνείας διατίθενται από τα αρχεία τριών δημόσιων υπηρεσιών. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο (πρώην Ο.Κ.Χ.Ε.), την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Γεωργίας).

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών είναι το απαραίτητο βήμα για την σύνταξη της τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας. Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts αναλύουμε την μελέτη φωτοερμηνείας στα ακόλουθα στάδια: 

Στάδιο Α

     Συλλογή & έλεγχος στοιχείων Συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την μελέτη μας και ελέγχουμε την ορθότητα τους. Για την μελέτη φωτοερμηνείας χρειαζόμαστε από εσάς μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα διάγραμμα του ακινήτου σας. 

Η αναζήτηση των αεροφωτογραφιών θα πραγματοποιηθεί από εμάς, ώστε η επιλογή των αεροφωτογραφικών στοιχειών που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη να είναι η ορθή. 

Με την προμήθεια των ορθών αεροφωτογραφιών από την αρχή γλιτώνουμε περιττά έξοδα.

Στάδιο Β

         Μελέτη Φωτοερμηνείας   Εντοπίζουμε στις αεροφωτογραφίες το υπό εξέταση ακίνητο, μελετούμε τα χαρακτηριστικά του με τα φωτοερμηνευτικά κλειδιά όπως μέγεθος, σχήμα κ.λπ. και σύμφωνα με αυτά αναγνωρίζεται και εκτιμάται η κατάσταση των ορίων του.

. Αποτυπώνουμε γραφικά το τοπογραφικό διάγραμμα στις αεροφωτογραφίες και παράγουμε μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες και σχέδια, με χρήση των πρωτότυπων αεροφωτογραφιών των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να τεκμηριωθεί η υπόθεση μας και να τονιστούν τα ευρήματα της μελέτης.

Στάδιο Γ

Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας Συντάσσουμε την τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας με σκοπό την πλήρη, αναλυτική και λεπτομερής τεκμηρίωση της κατάστασης του ακινήτου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ελήφθησαν οι αεροφωτογραφίες.

Χρησιμοποιείται σε Πολεοδομικές και Νομικές υποθέσεις και για αυτό το λόγω είναι αναλυτική και περιγράφει με τον βέλτιστο τρόπο τα ευρήματα της μελέτης φωτοερμηνείας για το ακίνητο την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση και υποστήριξη μιας πολεοδομικής ή δικαστικής υπόθεσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών

Πλεονεκτήματα της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Τα βασικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών απαραίτητη στην παρατήρηση της γήινης επιφάνειας:
  α. Η μεγάλη έκταση που απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία (π.χ. στην κλίμακα 1:20.000 περίπου 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα).
  β. Ο συνδυασμός ζευγών αεροφωτογραφιών μπορεί να µας δώσει
τρισδιάστατη εικόνα της επιφάνειας της γης.
  γ. Οι αεροφωτογραφίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες παρουσιάσεις της επιφάνειας της γης και των αντικειμένων που βρίσκονται σ' αυτή.
  δ. Την διαχρονικότητα των αεροφωτογραφιών ως μέσο παρατήρησης.
  ε. Το χαμηλό κόστος των αεροφωτογραφιών σε σχέση µε την επιφάνεια-κάλυψη και τη συχνότητα κάλυψης που µας προσφέρουν.

Η Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών έχει εφαρμογή σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους για την εξαγωγή ποσοτικής και κυρίως ποιοτικής πληροφορίας

7 λόγοι για τους οποίους το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας παραμένει η πρώτη επιλογή κορυφαίων μηχανικών & δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα:

 • Τεχνικά μέσα: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, για να μπορούμε να εκπονούμε ακόμα και τις πιο απαιτητικές μελέτες.
 • Τεχνογνωσία: Εμπειρία στη χρήση σύγχρονου φωτοερμηνευτικού & τοπογραφικού εξοπλισμού, καθώς και λογισμικού φωτογραμμετρικής επεξεργασίας αεροφωτογραφιών.
 • Εμπειρία: Σε εμάς θα βρείτε τεχνικούς συμβούλους – μέλη του καταλόγου των Πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με πολυετή πείρα σε πλήθος υποθέσεων.
 • Επαγγελματισμός: Άμεση παράδοση & ύψιστη ποιότητα παραδοτέου έργου.
 • Οικονομία & Ευελιξία: Καταφέρνουμε να παρέχουμε την υπηρεσία Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών σε Χαμηλή Τιμή, χάρη στην πολιτική καθορισμού της τιμής σύμφωνα με τον όγκο εργασίας.
 • Πανελλαδική κάλυψη

Απευθυνθείτε στο 2107622286 και στο 6977679792 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας.

"Στο Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας TopoExperts διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και ιδιαίτερα των εφαρμογών σε δικαστικές και πολεοδομικές υποθέσεις ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

Επικοινωνία

Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας

TopoExperts

Αθανασίου Διάκου 1, 17237, Υμηττός, Αθήνα

2107622286

6977679792

info@photoermineia.gr